28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky (platné)

Název vyhlášky

Účinnost

Obecné závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Příloha č. 1

Oznámení o zveřejnění

09.07.2022

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č.2/2018 - Požární řád městyse Protivanov 

Oznámení o zveřejnění

20.09.2018

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 1/2021 - Místní poplatek z pobytu

Oznámení o zveřejnění

01.03.2021

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 2/2019 - Místní poplatek ze psů

Oznámení o zveřejnění

01.01.2020 

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 2/2020 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha 1. , Příloha 2.

Oznámení o zveřejnění

20.05.2020

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 3/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Oznámení o zveřejnění

20.05.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Příloha

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

16.12.2022

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1.

Příloha č. 2.

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024

Důležité dokumenty

Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1.6.2018

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva 2023

  • připravujeme

Usnesení zastupitelstva 2022

Usnesení zastupitelstva 2021

Usnesení zastupitelstva 2020

Usnesení zastupitelstva 2019

Usnesení zastupitelstva 2018

Usnesení zastupitelstva 2017