22. 9. Darina

Zítra: Berta
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sběrné středisko odpadů

Sběrné středisko odpadů Protivanov

Sběrné středisko odpadů slouží především pro uložení odpadů, kterých se není možné zbavit při klasickém svozu komunálního odpadu a zároveň bude sloužit jako místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Uložení odpadů je po prokázání trvalého bydliště na území obcí Protivanov, Malé Hradisko, Buková, Niva a případně jiných smluvně zavázaných obcí pro domácnosti zdarma, právnické a podnikající fyzické osoby uhradí poplatek za uložení dle druhu odpadu a platného ceníku.

Sběrný dvůr se nachází na ulici Boskovická mezi areály firmy VPO a SÚS a jeho provoz bude doplňující službou k již zavedenému systému třídění odpadů prostřednictvím kontejnerů na plasty, papír, sklo a bioodpad rozmístěných na území městyse.

Hlavním cílem sběrného dvora je vytřídit maximální množství odpadů, které je možno předat k recyklaci a dále zlepšení životního prostředí v souvislosti s vymizením černých skládek v okolí Protivanova.

 

Provozovatel sběrného dvoru:

Technické služby Malá Haná s.r.o.

se sídlem Sudice 164, 680 01 Sudice

IČO: 070 37 970, DIČ:CZ07037970

Kontaktní údaje společnosti: https://www.tsmh.cz/kontakty-technicke-sluzby-mala-hana

 

Kontakt na obsluhu sběrného dvora: tel. 724 860 447

 

Otevírací doba sběrného dvora:

středa 16:30 – 18:30 hod.

sobota 09:00 – 12:00 hod.

Poslední vstup je 15 minut před ukončením provozní doby sběrného dvora.

Od 17.12.2022 do 1.3.2023 je SSO Protivanov uzavřeno. 

 

 

Co lze ve sběrném dvoře odevzdat:

Položka

Katalogové č., kategorie

Název odpadu

1

15 01 04 O / N

nádoby ze železných kovů znečištěné škodlivinami

2

15 01 02 O / N

plastové nádoby od škodlivin

3

16 01 07 N

olejové filtry

4

16 01 03 O

pneumatiky osobní, nákladní, traktorové

5

16 01 14 N

nemrznoucí kapaliny

6

16 01 17 O

železné kovy

7

17 01 01 O

beton

8

17 01 02 O

cihly

9

17 01 03 O

tašky a keramické výrobky

10

17 01 05 O

železo a ocel

11

17 01 06 O

stavební a demoliční odpad

12

20 01 01 O

papír a lepenka

13

20 01 02 O

sklo

14

20 01 13 N

rozpouštědla

15

20 01 14 N

kyseliny

16

20 0119 N

zbytky prostředků pro ochranu rostlin

17

20 01 26 N

olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

18

20 01 27 N

barvy

19

20 01 32 N

vyřazené léky

20

20 01 40 O

kovy

21

20 02 01 O

biologicky rozložitelný odpad

22

20 03 01 O

směsný komunální odpad – spalitelný, nespalitelný

23

20 03 07 O

objemný odpad

 

Sběrný dvůr dále zajišťuje zpětný odběr:

  • elektrozařízení - velké i drobné elektrospotřebiče (lednice, pračky, televize, rádia, PC, monitory, elektronářadí, aj.). Elektrozařízení musí být kompletní, tzn. nesmí chybět jejich části např. barevné kovy, elektromotory, kompresory apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout;

  • baterií, akumulátorů;

  • osvětlovacího zařízení (lampy, zářivky aj.).

 

Uložení stavebního odpadu pro občany městyse Protivanov je možné za následujících podmínek:

  • zdarma je možno uložit max. 500 kg stavební suti na domácnost a měsíc. Toto množství odpovídá cca 1 běžnému přívěsu za osobní automobil;

  • větší jednorázové množství než 500 kg sběrný dvůr nepřijímá. Zájemce o uložení si zajistí likvidaci odpadu prostřednictvím specializovaných firem, případně odevzdáním na skládce Vysočany (ceník a pravidla uložení jsou k dispozici obsluhy SSO Protivanov);

  • stavební suť s obsahem dřeva, lepenky, stavebních plastů, skla apod. je před uložením nutno vytřídit (nevytříděný odpad je obsluha oprávněna nepřijmout);

  • nelze odevzdat odpady s obsahem azbestu – azbestocementové desky a trubky, eternitovou krytinu apod.