21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sběrné středisko odpadů

Sběrné středisko odpadů Protivanov

Oznámení: Od 01.03.2024 SSO je po zimní pauze opět otevřeno.

Sběrné středisko odpadů slouží především pro uložení odpadů, kterých se není možné zbavit při klasickém svozu komunálního odpadu a zároveň bude sloužit jako místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Uložení odpadů je po prokázání trvalého bydliště na území obcí Protivanov, Malé Hradisko, Buková, Niva a případně jiných smluvně zavázaných obcí pro domácnosti zdarma. Uložení odpadů mimo tento režim není na Sběrném středisku odpadů Protivanov možné.

Sběrný dvůr se nachází na ulici Boskovická mezi areály firmy VPO a SÚS a jeho provoz bude doplňující službou k již zavedenému systému třídění odpadů prostřednictvím kontejnerů na plasty, papír, sklo a bioodpad rozmístěných na území městyse.

Hlavním cílem sběrného dvora je vytřídit maximální množství odpadů, které je možno předat k recyklaci a dále zlepšení životního prostředí v souvislosti s vymizením černých skládek v okolí Protivanova.

 

Provozovatel sběrného dvoru:

Technické služby Malá Haná s.r.o.

se sídlem Sudice 164, 680 01 Sudice

IČO: 070 37 970, DIČ:CZ07037970

Kontaktní údaje společnosti: https://www.tsmh.cz/kontakty-technicke-sluzby-mala-hana

 

Kontakt na obsluhu sběrného dvora: tel. 724 860 447

 

Otevírací doba sběrného dvora:

středa 16:30 – 18:30 hod.

sobota 09:00 – 12:00 hod.

Poslední vstup je 15 minut před ukončením provozní doby sběrného dvora.

 

Co lze ve sběrném dvoře odevzdat:

Položka

Katalogové č., kategorie

Název odpadu

1

15 01 04 O / N

nádoby ze železných kovů znečištěné škodlivinami

2

15 01 02 O / N

plastové nádoby od škodlivin

3

16 01 07 N

olejové filtry

4

16 01 03 O

pneumatiky osobní, nákladní, traktorové

5

16 01 14 N

nemrznoucí kapaliny

6

16 01 17 O

železné kovy

7

17 01 01 O

beton

8

17 01 02 O

cihly

9

17 01 03 O

tašky a keramické výrobky

10

17 01 05 O

železo a ocel

11

17 01 06 O

stavební a demoliční odpad

12

20 01 01 O

papír a lepenka

13

20 01 02 O

sklo

14

20 01 13 N

rozpouštědla

15

20 01 14 N

kyseliny

16

20 0119 N

zbytky prostředků pro ochranu rostlin

17

20 01 26 N

olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

18

20 01 27 N

barvy

19

20 01 32 N

vyřazené léky

20

20 01 40 O

kovy

21

20 02 01 O

biologicky rozložitelný odpad

22

20 03 01 O

směsný komunální odpad – spalitelný, nespalitelný

23

20 03 07 O

objemný odpad

 

Sběrný dvůr dále zajišťuje zpětný odběr:

  • elektrozařízení - velké i drobné elektrospotřebiče (lednice, pračky, televize, rádia, PC, monitory, elektronářadí, aj.). Elektrozařízení musí být kompletní, tzn. nesmí chybět jejich části např. barevné kovy, elektromotory, kompresory apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout;

  • baterií, akumulátorů;

  • osvětlovacího zařízení (lampy, zářivky aj.).

 

Uložení stavebního odpadu pro občany městyse Protivanov je možné za následujících podmínek:

  • zdarma je možno uložit max. 500 kg stavební suti na domácnost a měsíc. Toto množství odpovídá cca 1 běžnému přívěsu za osobní automobil;

  • větší jednorázové množství než 500 kg sběrný dvůr nepřijímá. Zájemce o uložení si zajistí likvidaci odpadu prostřednictvím specializovaných firem, případně odevzdáním na skládce Vysočany (ceník a pravidla uložení jsou k dispozici obsluhy SSO Protivanov);

  • stavební suť s obsahem dřeva, lepenky, stavebních plastů, skla apod. je před uložením nutno vytřídit (nevytříděný odpad je obsluha oprávněna nepřijmout);

  • nelze odevzdat odpady s obsahem azbestu – azbestocementové desky a trubky, eternitovou krytinu apod.