22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sběrné středisko odpadů

Sběrné středisko odpadů Protivanov

Sběrné středisko odpadů slouží především pro uložení odpadů, kterých se není možné zbavit při klasickém svozu komunálního odpadu a zároveň bude sloužit jako místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Uložení odpadů je po prokázání trvalého bydliště na území obcí Protivanov, Malé Hradisko, Buková, Niva a případně jiných smluvně zavázaných obcí pro domácnosti zdarma, právnické a podnikající fyzické osoby uhradí poplatek za uložení dle druhu odpadu a platného ceníku. 

Sběrný dvůr se nachází na ulici Boskovická mezi areály firmy VPO a SÚS a jeho provoz bude doplňující službou k již zavedenému systému třídění odpadů prostřednictvím kontejnerů na plasty, papír, sklo a bioodpad rozmístěných na území městyse.

Hlavním cílem sběrného dvora je vytřídit maximální množství odpadů, které je možno předat k recyklaci a dále zlepšení životního prostředí v souvislosti s vymizením černých skládek v okolí Protivanova.

Otevírací doba sběrného dvora:

 • středa    16:30  –  18:30 hod.
 • sobota   09:00  –  12:00 hod.

        Poslední vstup je 15 minut před ukončením provozní doby sběrného dvora.

 

Co lze ve sběrném dvoře odevzdat:

 • nebezpečný odpad – motorové oleje, filtry, rozpouštědla, barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami, olověné akumulátory, nikl-kadmiové baterie

 • objemný odpad – starý nábytek, koberce, linoleum apod. (z důvodu maximálního využití kapacity kontejneru je nutné nábytek před uložením rozebrat na jednotlivé desky)

 • vyřazené elektrické a elektronické zařízení - lednice, pračky, sporáky, televize, rádia, PC, monitory, mobilní telefony, elektronářadí aj. (elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. nesmí chybět jejich části např. barevné kovy, elektromotory, kompresory apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout)

 • pneumatiky - pneumatiky z osobních aut, motocyklů, kol (bez disků)

 • obaly – papírové, plastové, dřevěné, kovové a skleněné

 • papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, oděvy a textilní materiály, biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.),osvětlovací zařízení(zářivky, výbojky apod.), baterie(monočlánky, tužkové baterie)

Ve sběrném dvoře je možnost odevzdat také  drobný stavební odpad (z malých domovních oprav)

 • beton, cihly, tašky, keramické výrobky a jejich směsi.

Uložení tohoto stavebního odpadu je možné za následujících podmínek:

Zdarma je možno uložit max. 500 kg stavební suti na domácnost a měsíc - platí pouze pro občany Protivanova (toto množství odpovídá cca 1 běžnému přívěsu za osobní automobil).

 • větší jednorázové množství než 500 kg sběrný dvůr nepřijímá. Zájemce o uložení si zajistí likvidaci odpadu prostřednictvím specializovaných firem, případně odevzdáním na skládce Vysočany (ceník a pravidla uložení jsou k dispozici obsluhy SSO Protivanov).

 • stavební suť s obsahem dřeva, lepenky, stavebních plastů, skla apod. je před uložením nutno vytřídit (nevytříděný odpad je obsluha oprávněna nepřijmout)

 • nelze odevzdat odpady s obsahem azbestu – azbestocementové desky a trubky, eternitovou krytinu apod.

Ve sběrném dvoře je nutné se řídit pokyny obsluhy.
Kontakt: tel. 724 860 447