20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj > Dotace Městyse

Dotace Městyse

 
- poskytovatel dotace z Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 500.000,- Kč na akci   Revitalizace víceúčelového domu Protivanov (č. p. 16)
- poskytovatel dotace z Programu na podporu JSDH 2019 ve výši 16.400,- Kč na pořízení osobních ochranných prostředků pro hasiče
- poskytovatel dotace z Programu na podporu JSDH 2020 ve výši 14.000 Kč na získání řidičského oprávnění  a kurzu bezpečné jízdy pro členy JSDH Protivanov
 - poskytovatel dotace z Programu na podporu JSDH 2020 ve výši 17.400,- Kč na pořízení techniky pro vyprošťování

 

 

 

 

- poskytovatel dotace z Pmmr_cr_rgb.jpgrogramu rozvoje bydlení, podprogramu Technická infrastruktura 2019, ve výši 640.000,- Kč na akci 10 TI Protivanov (stavba II. etapy komunikace ul. Panská)

 

 

 

CZ_RO_B_C.jpg 

Technické službMalá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – III. etapa.

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí SFZP_H_CMYK.jpgTechnické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.