22. 5. Emil

Zítra: Vladimír
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj > Dotace městyse

Dotace městyse

 
- poskytovatel dotace z Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 500.000,- Kč na akci   Revitalizace víceúčelového domu Protivanov (č. p. 16)
- poskytovatel dotace z Programu na podporu JSDH 2019 ve výši 16.400,- Kč na pořízení osobních ochranných prostředků pro hasiče
- poskytovatel dotace z Programu na podporu JSDH 2020 ve výši 14.000 Kč na získání řidičského oprávnění  a kurzu bezpečné jízdy pro členy JSDH Protivanov
 - poskytovatel dotace z Programu na podporu JSDH 2020 ve výši 17.400,- Kč na pořízení techniky pro vyprošťování
 - poskytovatel dotace z Programu na podporu JSDH 2021 ve výši 28.100,- Kč na pořízení osobních ochranných prostředků
 - poskytovatel dotace z Programu na podporu JSDH 2022 ve výši 57.600,- Kč na pořízení osobních ochranných prostředků

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mmr_cr_rgb.jpg

 

 

  • poskytovatel dotace z programu Rozvoje bydlení, podprogramu Technická infrastruktura 2019, ve výši 640.000,- Kč na akci 10 TI Protivanov (stavba II. etapy komunikace ul. Panská)
  • poskytovatel dotace z programu Podpora a rozvoj regionů 2019+ ve výši 7.093.616,- Kč na akci Obnova místní komunikace ul. Pod Sokolovnou

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CZ_RO_B_C.jpg 

Technické službMalá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – III. etapa.

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí SFZP_H_CMYK.jpgTechnické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu - II. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec štěpkovač jako prostředek pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je snížit množství produkovaného odpadu a umožnit občanům zpracovávat bioodpad přímo v domácnostech.

Předmětem podpory je předcházení vzniku komunálních odpadů na území Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje.

  CZ_RO_B_C.jpgSFZP_H_CMYK.jpg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

plakát MAS _1__01.jpg

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------