Drobečková navigace

Úvodní stránka > Sběrné středisko odpadů

Sběrné středisko odpadů Protivanov

Sběrné středisko odpadů slouží především pro uložení odpadů, kterých se není možné zbavit při klasickém svozu komunálního odpadu a zároveň bude sloužit jako místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Uložení odpadů je po prokázání trvalého bydliště na území obcí Protivanov, Malé Hradisko, Buková, Niva a případně jiných smluvně zavázaných obcí pro domácnosti zdarma, právnické a podnikající fyzické osoby uhradí poplatek za uložení dle druhu odpadu a platného ceníku. 

Sběrný dvůr se nachází na ulici Boskovická mezi areály firmy VPO a SÚS a jeho provoz bude doplňující službou k již zavedenému systému třídění odpadů prostřednictvím kontejnerů na plasty, papír, sklo a bioodpad rozmístěných na území městyse.

Hlavním cílem sběrného dvora je vytřídit maximální množství odpadů, které je možno předat k recyklaci a dále zlepšení životního prostředí v souvislosti s vymizením černých skládek v okolí Protivanova.

Otevírací doba sběrného dvora:

 • středa    16:30  –  18:30 hod.
 • sobota   09:00  –  12:00 hod.

Co lze ve sběrném dvoře odevzdat:

 • nebezpečný odpad – motorové oleje, filtry, rozpouštědla, barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami, olověné akumulátory, nikl-kadmiové baterie

 • objemný odpad – starý nábytek, koberce, linoleum apod. (z důvodu maximálního využití kapacity kontejneru je nutné nábytek před uložením rozebrat na jednotlivé desky)

 • vyřazené elektrické a elektronické zařízení - lednice, pračky, sporáky, televize, rádia, PC, monitory, mobilní telefony, elektronářadí aj. (elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. nesmí chybět jejich části např. barevné kovy, elektromotory, kompresory apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout)

 • pneumatiky - pneumatiky z osobních aut, motocyklů, kol (bez disků)

 • obaly – papírové, plastové, dřevěné, kovové a skleněné

 • papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, oděvy a textilní materiály, biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.),osvětlovací zařízení(zářivky, výbojky apod.), baterie(monočlánky, tužkové baterie)

Ve sběrném dvoře je možnost odevzdat také  drobný stavební odpad (z malých domovních oprav)

 • beton, cihly, tašky, keramické výrobky a jejich směsi.

Uložení tohoto stavebního odpadu je možné za následujících podmínek:

Zdarma je možno uložit max. 500 kg stavební suti na domácnost a měsíc - platí pouze pro občany Protivanova (toto množství odpovídá cca 1 běžnému přívěsu za osobní automobil). Obyvatelé ostatních spádových obcí hradí poplatek 200 Kč/t stavební suti.

 • poplatek 200 Kč/t uhradí taktéž obyvatelé Protivanova za množství uložené suti převyšující 500 kg za měsíc

 • maximální povolené jednorázové množství stavební suti je 7 tun na domácnost (traktorová vlečka)

 • uložení většího množství suti než 7 tun je možné pouze se souhlasem Úřadu městyse Protivanov

a v tomto případě bude účtován poplatek dle platného ceníku provozovatele sběrného dvora, společnosti SITA

 • stavební suť s obsahem dřeva, lepenky, stavebních plastů, skla apod. je před uložením nutno vytřídit (nevytříděný odpad je obsluha oprávněna nepřijmout)

 • nelze odevzdat odpady s obsahem azbestu – azbestocementové desky a trubky, eternitovou krytinu apod.

Ve sběrném dvoře je nutné se řídit pokyny obsluhy.
Kontakt: tel. 724 860 447

 

Vyhledat v textu

12. 11. Benedikt

Zítra: Tibor

Aktuality

www.czechpoint.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost stránek

487904
protivanov_footer.png