Drobečková navigace

Úvodní strana > Činnost klubu

Činnost klubu

Rekapitulace naší činnosti v roce 2016

Rekapitulace naší činnosti v roce 2015

Rekapitulace naší činnosti v roce 2014

Rekapitulace naší činnosti v roce 2013

Činnost Klubu seniorů v roce 2012

Činnost Klubu seniorů v roce 2011

 

Rekapitulace naší činnosti v roce 2016

připravujeme....

 

Rekapitulace naší činnosti v roce 2015

               

Zahájili jsme pátý rok naší činnosti v klubu seniorů. Když jsme v roce 2011 začínali, nikdo z nás netušil, že náš klub vydrží tak dlouho. Na začátku nás bylo nás 21. Někteří odešli a jiní zase přišli.  Ale většina z nás, zůstala.

Vzpomínáme na ty, co od nás odešli již napořád. Pan Alois Kolář, paní Vinklerová, paní Trnečková. Nejvíce nám chybí pan Josef Trnečka, jeho harmonika a zpěv. Písničku „O naději“ si rádi zazpíváme.

Na našem prvním setkání jsme oslavili narozeniny paní Barákové, která nám připravila bohaté pohoštění.

V lednu jsme uspořádali dvě přednášky - Cestování po Japonsku – velmi zajímavá přednáška pana PhMr. Jaroslava Servuse z Nivy a po Číně a Bangladeši nás provedla paní Petra Mikulášková.

Myslivci z Malého Hradiska nás opět pozvali na guláš a další dobroty z jejich kuchyně.

V lednu jsme si ještě vyšli za pěkného počasí na vycházku ke Mlýnu.

V únoru jsme si oslavili ostatky v pohostinství Alfa. Jako obvykle byly koblihy.

Návštěva divadelního představení v Nivě – Tatínku, ty a v Paříži, ochotníků z Krásenska.

V březnu prohlídka zámku v Rájci, kde jsme obdivovali rozkvetlé kamélie.

Pozvali jsme pracovnice Městské knihovny Prostějov, aby nás naučili něco z jejich tvořivé dílničky.

V dubnu jsme opět jeli za kulturou. Tentokrát do Malého Hradiska na představení divadla Point Prostějov- Baskervilská bestie.

Domluvili jsme se, že tento rok si připravíme program na 30. dubna na čarodějnice. Část kostýmů nám zhotovila paní Anička Zapletalová a paní Pavla Třísková. Jako čarodějnice jsme si tento den užily.

V květnu jsme uklidili hřbitov, tak jak jsme slíbili paní starostce, která nám společně se zastupitelstvem přispěla na naše výlety.

Naplánovali jsme si výlet do Litomyšle. I přes deštivé počasí se nám výlet vydařil.  Velmi se nám líbil zámek Nové Hrady.

Konečně se nám podařilo navštívit družstvo Taurus. Po celém areálu družstva nás provedla paní Chudá.

 Prvního července jsme se rozloučili na dva měsíce. Na hřišti jsme si připravili malé pohoštění. Tak a máme prázdniny. Hlídáme děti a tak se zase uvidíme až v září.

V září první setkání v zasedací místnosti městyse. Zde jsme se domluvili na dalším programu našich setkání a také kam pojedeme na výlet. Návrh do Jeskyně Javoříčko a pivovar Litovel byl kladně přijat.

Další náš výlet byl ke Mlýnu a Čertovce. Bylo krásné počasí. Na rozcestí k Bukové nás čekaly seniorky z Malého Hradiska. Již rok jsme se domlouvali na prohlídku hradu z kamení v Lipové. Buď bylo špatné počasí anebo jsme se nemohli domluvit na dni, který by vyhovoval všem. Konečně se nám to podařilo a někteří šli pěšky a někteří autobusem. Pan Procházka, který ten hrad postavil, nám pověděl celou historii, a jak vlastně přišel na nápad, aby z kamení které leželo na  polích, postavit takovou stavbu. Pozval nás  na Hrochov do hospody, kde má muzeum kachlových kamen. Tak jsme se tam také vydali. Je to opravdu zážitek, vidět takové kachlové kamna, které vidíme jen na zámku.

Zájezd do Javoříčka a Litovle se nám vydařil. Konečně nám přálo počasí, bylo teplo a hlavně nepršelo. Jeskyně v Javoříčku je krásná. Zastavili jsme se u památníku vypálení Javoříčka a umučených obyvatel. Další zastávka - Pivovar Litovel. Prošli jsme celým provozem a vypili jsme pivo a na zpáteční cestě byla zastávka v Arboretu Bílá voda.

A už zde máme prosinec. Domluvili jsme se, že 2. prosince uzavře tento rok- Mikuláš. Program na tuto naši akci připravila paní Krátká a paní Kejíková. Seniorky z Malého Hradiska si připravily scénku o Keltech, manželé Trnečkovi také přispěli k programu. Jako vždycky paní Dlapová nezklamala. Připravila program „Kočky,“ společně s paní Krátkou a paní Hlouškovou, za pomocí zpěvu paní Kejíkové. Naše zpěvačky zazpívaly naši hymnu, písničku pana Trnečky „O naději“ a vánoční písničky. Všem patří naše poděkování.

Naše poslední setkání proběhlo v salonku na penzionu Gril. Tady jsme vzpomínali na celých pět let našeho klubu seniorů. Scházeli jsme se každých 14 dní, kromě prázdnin, pořádali jsme různé akce na hřišti, v pohostinství Alfa a na penzioně Gril. Chodili jsme pěšky na různé vycházky po okolí – Suchý, Baldovec, Repechy, Drahany apod. Naše jednodenní výlety byly také úspěšné a vždy jsme si dobře vybrali místa, kde opravdu bylo co vidět.

30. prosince jsme ukončili náš aktivní rok pochodem na Repechy. Zastávka byla v penzioně Lada, kde jsme se posilnili a šli jsme spokojeně domů.

A tak skončil náš aktivní rok.

Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a abychom se zase všichni sešli a to 13. Ledna 2016.

Činnost klubu

Rekapitulace naší činnosti v roce 2014

První setkání v tomto roce proběhlo v zasedací místnosti městyse 15. ledna. Přišlo nás 18 seniorů a seniorek. I přes tento malý počet jsme se domluvili na programu našeho klubu.
18. ledna jsme přijali pozvání mysliveckého sdružení do Malého Hradiska na zvěřinové hody. Velmi jsme si pochutnali.
Další pozvání bylo od naší seniorky paní Barákové, která nás pohostila u příležitosti svých krásných 80. narozenin.
V únoru jsme jeli za kulturou a to na divadelní představení „ S tvojí dcerou ne“, Ochotníci z Krásenska nezklamali, bavili jsme se od začátku až do konce.
Koncem února jsme si prohlédli Šošůvskosloupské jeskyně.
V březnu jsme oslavili jak ostatky, tak i MDŽ v Pohostinství Alfa, kde jsme si pochutnali na koblihách. Na zvěřinové hody jsme jeli na Penzion Petra na Suchý.
Beseda s ing. Julínkem byla zrušena a přesunuta na listopad.
V dubnu jsme jeli do Nivy na divadelní představení „ 1 + 1 = 3“.
Tento měsíc jsme navštívili obec Lažánky (okres Blansko). V malé dílně s názvem - Mydlidědek, kde jsme obdivovali ruční výrobu svíček a ostatních výrobků ze včelího vosku.
Při návštěvě Penzionu Lada v Repechách jsme se domluvili s paní majitelkou, Ladou na instruktáž chození s hůlkami. Počasí nám sice nepřálo, ale nás se tato procházka ke Mlýnu s paní Ladou velice líbila.
V květnu jsme oslavili narozeniny paní Sommerové a pochutnali jsme si na grilované flákotě na Penzionu v Repechách.
Na květen jsme si naplánovali výlet do Kroměříže. Zde jsme navštívili farmářský trh. Byli jsme zklamáni úrovní. Velmi pěkná byla výstava křížů na zámku v Chropyni.
Koncem června jsme si udělali posezení na hřišti a to ve stylu co si pamatujeme z Mateřské školy. Naučili jsme se pár tanečků a písniček a tím jsme bavili ostatní seniory. A tímto jsme ukončili naši činnost a přes prázdniny jsme se ujali našich vnoučat.
Koncem srpna jsme se opět setkali na hřišti a zase jsme si připravili program a to už jsme postoupili z MŠ na ZŠ. Byly z nás pionýrky a zavzpomínaly jsme si na spartakiádu.
V září jsme si udělali výlet do Modré u Velehradu. Tentokrát nám počasí přálo a tak jsme si to pořádně užili. V Modré jsme navštívili podvodní akvárium – Čistá voda. V archeosklanzenu jsme si prohlédli příbytky Keltů a to od těch nejchudších po ty bohaté. Potom jsme odjeli na Velehrad do Baziliky. Po obědě jsme se vydali lodí po řece Moravě – Baťův kanál.
Začátkem října jsme si naplánovali naši první zabíjačku na hřišti TJ Sokola. Pan Krátký nám připravil velice chutnou jak polévku, tak i ostatní zabíjačkové pochutiny.
Velice pěkné odpoledne nám připravila paní Řičánková z Prostějova. Jako malá jezdila do Protivanova na prázdniny k dědečkovi. Z těchto svých pobytů napsala vzpomínky, které nazvala: „Bylo nás pět (holek). Přijela s ní paní Zikmundová, která nám přečetla několik kapitol z těchto vzpomínek. Promítli jsme si staré fotografie domů, které už v naší obci nenajdeme.
13. listopadu nám ing. Julínek povyprávěl o životě kněze Aloisi Kolískovi, rodákovi z Protivanova. Prohlédli jsme video „Život v klášteře“, a prezentaci k 100. výročí narození dalšího rodáka – dominikána J. M. Veselého.
Na závěr tohoto odpoledne jsme si promítli fotografie od roku 2011 do roku 2014 z činnosti našeho klubu. Nejvíce jsme se bavili nad zhlédnutím CD z našeho vystoupení na konci prázdnin na hřišti. Zde jsme byly pionýrky a cvičily jsme spartakiádu.
Na prosinec jsme si naplánovali dvě akce. Ve středu 3. prosince jsme si udělali odpoledne s Mikulášem. Paní Dlapová jako Mikuláš nám rozdala dárečky. Každý, kdo přišel, donesl občerstvení a to formou cukroví, chlebíčků a dobrého moku. Ten, kdo nic nedonesl, přispěl finanční částkou. Všichni se dobře bavili a odcházeli s dobrou náladou.
V pondělí 29. prosince jsme se sešli v klubovně TJ Sokola na posledním setkání v tomto roce, který jsme nazvali „ Silvestrovské odpoledne“. Sešlo se nás 32 seniorů a seniorek. Nálada byla veselá, všichni jsme se dobře bavili. Program, pro nás připravily seniorky z našich řad a to tancem kankán a tanečními kreacemi na melodii skupiny ABBA. Po tomto vystoupení začala volná zábava. Rozcházeli jsme se kolem deváté hodiny.
Tak toto je naše rekapitulace všech našich aktivit. Doufáme, že i v dalším roce se budeme tak dobře bavit a budeme pořádat zajímavé přednášky. Už máme několik takových akcí naplánovaných na měsíc leden a únor 2015.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravách těchto našich akcí a věnují tomu volný čas a také všem, kteří nás v těchto našich akcích podporují.

V novém roce přejeme všem štěstí, spokojenost a hlavně hodně zdraví.

Rekapitulace naší činnosti v roce 2013 

První setkání proběhlo v zasedací místnosti městyse 16. Ledna. Zde jsme si naplánovali program na tento rok. Nyní když bilancujeme, co jsme všechno stihli, tak jsme překvapeni, že jsme toho dělali daleko více.

V únoru jsme zhlédli divadelní představení „Prachy“, v Nivě od ochotníků z Krásenska. Paní starostka z Nivy nám zajistila autobus, a tak jsme se vydali za kulturou. Hra se nám velmi líbila a příští rok pojedeme zase.

V pohostinství Alfa jsme oslavili ostatky a MDŽ. V dubnu jsme navštívili zámek v Plumlově, kde nás přivítala paní průvodkyně v dobové róbě.

Další náš výlet byl na Kořenec. Jeli jsme autobusem na Benešov a pak na Kořenec, kde nás přivítal pan starosta. Správce muzea nás seznámil s historií obce a provedl nás po zajímavostech. Prohlédli jsme si sbírku budíků, vilu akademického malíře Řehořka, starou dřevěnici a větrný mlýn. Jeho 80letá majitelka nás provedla po mlýně. Vyšla s námi až nahoru po dřevěných schodech a zde nám pověděla o historii tohoto mlýna. Potom jsme navštívili muzeum. V první místnosti je světnice upravena tak, jak se žilo na začátku minulého století. V další místnosti jsou vystaveny místní kroje, opasky a fotografie významných občanů obce. Na závěr jsme se podívali do nově opravené kapličky. Potom jsme se vydali domů. Část jela domů autem, část pěšky do Benešova a zde jsme se zase rozdělili. Někteří jeli autobusem a ostatní, šli pěšky lesem domů. Byla to krásná procházka.

Ve středu 5. června jsme se vydali na prohlídku muzea kočárů do Čech pod Kosířem. Jeho majitel nás provedl a velmi zajímavě povyprávěl o historii jednotlivých kočárů. Odtud jsme jeli na hrad Bouzov. Po prohlídce jsme jeli do Loštic na oběd a na tvarůžky. Protože nám nepřálo počasí, silně pršelo, nemohli jsme navštívit arboretum a jeli jsme domů.

26. června jsme se sešli ve společenské místnosti Sokola Protivanov. Bylo to poslední setkání před prázdninami. (Tyto dva měsíce se nescházíme, protože hlídáme naše vnuky a vnučky). Po společném obědě, měli jsme guláš, který uvařili manželé Krejčířovi, začala zábava. Pan Trnečka nám zahrál na harmoniku, zpívali jsme a dobře jsme se bavili.

Poslední týden v srpnu jsme se sešli u myslivecké chaty. A tím jsme zase zahájili naše pravidelná setkání.

18. září jsme se sešli na informativní schůzce, kde jsme si upřesnili program na náš další výlet, a to do Rožnova pod Radhoštěm a Pusteven. Tentokráte nám přálo počasí a tak jsme si prohlédli muzeum, podívali jsme se na hřbitov, kde je pochovaný Emil Zátopek a Jiří Raška.

Z Pusteven jsme šli pěšky k soše Radegastera a dále jsme pokračovali na Radhošť. Zde jsme si prohlédli kostel a rozhlédli jsme se po okolí. Na zpáteční cestě jsme zavítali do nově postaveného kostela v Prostřední Bečvě. Potom jsme odjeli domů.  

V říjnu a listopadu jsme podnikli řadu procházek po okolí našeho městyse. Začalo to výšlapem do Baldovce. Sešli jsme se u paní Dlapové, která nás pohostila pohárkem dobrého moku, aby se nám dobře šlo. Naše trasa byla – Niva-Bílý Kříž-Baldovec. Zde jsme poobědvali a šli jsme zase přes Vysočany a pak přes les domů.

Další náš výšlap byl do Repech, Nivy, Benešova, Obory, Skelné Hutě.

Domluvili jsme se na návštěvě muzea v Drahanech. Část šla pěšky a část jela autobusem. Setkali jsme se na zastávce a prohlédli jsme si muzeum, kde jsme si vzpomněli na naše dětství, protože jsme uviděli holičství, přesně tak jak si ho pamatujeme. Hned druhý den jsme jeli do Lázní Skalka, kde jsme se nechali opečovávat. Bylo hezké počasí a tak jsme se ještě prošli po obci.

Na naše pozvání přijely pracovnice Městské knihovny Prostějov a naučily nás háčkovat z drátků a korálků náhrdelníky, stromečky štěstí a zdobit různými květy z papíru štoly na stoly. Bylo to příjemně prožité dopoledne ve společnosti šikovných učitelek ručních prací. 

Ve středu 11. prosince jsme ukončili naši činnost v tomto roce. Opět jsme se sešli ve společenské místnosti Sokola Protivanov. Opět jsme si pochutnali na guláši od manželů Krejčířových a vynikajících zákuscích od paní Kejíkové. Každý přinesl něco do tomboly a také přispěl k občerstvení.

Bylo to naše poslední setkání v tomto roce,a tak jsme začali vzpomínat. Před prázdninami nám zde na harmoniku zahrál p. Trnečka. Dnešního setkání se nemohl zúčastnit z důvodu nemoci. Poslal nám písničku, kterou sám složil. Tu nám zazpívala jeho manželka a paní Ošlejšková.

Po vylosování tomboly začala zábava. Velké překvapení nám připravily paní Dlapová, Baráková,Ošlejšková a paní Šubová. Na toto překvapení se můžete podívat ve fotogalerii. Velice nám pobavili.

Dříve než jsme se rozešli, domluvili jsme se na prvním sekání v novém roce. Bude ve středu 15. ledna 2014 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti městyse. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu našeho městyse, protože bez jejich pomoci bychom nemohli uskutečnit výlety a také, že se můžeme scházet v zasedací místnosti městyse.Přejeme jim hodně pracovních úspěchů a hlavně zdraví a spokojenost v jejich soukromém životě.

Činnost Klubu seniorů v roce 2012

V tomto roce jsme podnikli dva větší výlety za poznáním naší vlasti. Na jaře jsme navštívili město Olomouc, prohlédli jsme si kostel sv. Michala, Arcidiecézní muzeum a Arboretum v Bystrovanech u Olomouce. Na podzim jsme si vyjeli do Jeseníků. První naše zastávka byla v Jiříkově. V Galerii u Halouzků jsme si prohlédli výstavu obřích soch a výstavu betlémů. Odtud jsme odjeli do Karlovy Studánky. Při procházce lázněmi jsme také ochutnali místní pramenité léčivé vody. Závěr výletu patřil městu Lázně Jeseníky. Fotografie z našich zájezdů si můžete prohlédnout na stránkách klubu.

Tyto výlety jsme mohli uskutečnit jen díky poskytnutí finanční částky městyse Protivanov. Děkujeme panu starostovi a zastupitelům městyse za finanční dar na naši činnost. Poděkování také patří paní Libuši Trnečkové, bývalé ředitelce MŠ za zpracování článku o našich učitelkách MŠ a také o dalších učitelích a učitelkách, kteří se velmi dobře uvedli ve své práci nejen v naší obci, ale i všude tam, kde učili a určitě ještě působí. Tento článek je také na našich stránkách.

Scházíme se každých 14 dní v zasedací místnosti městyse. Chodíme do přírody a poznáváme krásy okolí našeho městyse a nejen to, chodíme i dál. Krásná procházka byla Valchov – Velenov-Suchý a Protivanov. Prošli jsme si Repechy, Suchý. Opekli jsme si párky Na Padělkách u myslivecké chaty, byli jsme u Partyzánké chaty, u meteorologické stanice, u pramenu Punkvy, u Mlýna, na Čertovce. Prohlédli jsme si Židovské město v Boskovicích, Židovský hřbitov. Při procházení náměstí Boskovic nás pozvala do své cukrárny paní Bednářová rodačka z Bukové, v obci Velenov jsme navštívili naši rodačku paní Marii Konečnou (roz. Sedlákova). Prohlédli jsme si dřevěný betlém a další dřevěné figurky v Malém Hradisku. Paní Zapletalová nás naučila vyrábět adventní věnečky z papíru. Tak jako minulém roce, tak i letos jsme na počátku adventní doby přijali pozvání paní vychovatelky Mileny Kejíkové a navštívili jsme družinu mládeže v naší ZŠ. Ve školní družině nás uvítali žáci družiny malým kulturním programem a ukázkou dovednosti ze zdravotní výchovy. Velmi jsme obdivovali vánoční výzdobu družiny. Od žáků jsme dostali na památku figurky Mikuláše a andělů, které děti vyrobily z přírodních materiálů. Ani my jsme nepřišli s prázdnou. Podělili jsme děti sladkostmi a poskytli jsme jim menší částkou na malé občerstvení.

Činnost Klubu seniorů v roce 2011

V září jsme si vyšli na procházku na Suchý, kde jsme se zastavili u pomníku občanů z Vícova, kteří byli umučeni ve škole na Suchým. Prošli jsme se okolo rybníku a nazpět jsme šli pěšky přes les domů.

V říjnu jsme přijali pozvání prostějovské knihovny. Zde nás paní Lošťáková provedla nově opravenou knihovnou a také nás pozdravil pan ředitel knihovny. Poté jsme byli pozváni do jejich dílničky a kde nás čekalo pohoštění a velmi milá paní Spáčilová nás naučila zhotovit růžičky z listí.