Drobečková navigace

Úvodní strana > Články > Známe ještě svoje rodačky a rodáky?

Známe ještě svoje rodačky a rodáky?

..... Každý z nás si píše svou velikou báseň, v níž sloky jsou léta a verše jsou dny.....

Známe ještě svoje rodačky a rodáky?

Při pročítání protivanovských Zpravodajů z minulých let byl v jednom čísle nepatrný článeček, spíše poděkování za uspořádání Srazu rodáků ročníku 1939. Podpis – Marie Sikorová – Beskydy. Napadlo mne, kdo ještě zná a pamatuje si na naše rodačky-učitelky, které po studiích odešly z Protivanova na různá místa naší vlasti. Tam, kam je Osud zavál, se uplatnily svou prací, svým umem, svým elánem. Odešly převážně na sever, či na jih Moravy, do tzv. „pohraničí“. Na Pedagogické škole po maturitě dostaly žákyně – Umístěnku – , která obsahovala kraj, okres a místo, kam mají nastoupit. Pedagogická škola v Boskovicích za více než 50 let vychovala tisíce učitelek. Za dobu své existence nás určitě přesvědčila, že budoucnost národa je ve výchově a vzdělání, a že tato budoucnost má svoje začátky už u těch nejmenších dětí. Můžeme být a jsme hrdi na to, že od začátku až do dnešních dnů patřila mezi úspěšné žákyně této školy protivanovská děvčata. Byla to zvláštní situace, kdy v pohraničí byla rozvinuta síť celodenních mateřských škol o desetiletí dříve, než u nás ve vnitrozemí. Tyto školy byly nadstandardně vybavené a čekaly jen na nové posily – učitelky. V tomto článku je popsána doba od roku 1950 do roku 1960. Od tohoto roku, kdy došlo ke změnám v územním rozdělení krajů, okresů, už absolventky-učitelky se uplatnily na svých, či okresech sousedních. Nastalo nebývalé budování celodenních mateřských škol na okrese Prostějov a Blansko. Vzpomeňme tedy na rodačky – učitelky, které v této době z Protivanova odešly. Některé se po letech vrátily, těch však bylo málo. Vzpomeňme na tyto vzdělané rodačky, které jsme znali a známe dosud. Dobře se uplatnily, a téměř všechny se vypracovaly do funkcí ředitelek škol. A dělaly svému rodišti – Protivanovu jen samou čest. Nutno podotknout, že ač daleko od domova měly a mají k Protivanovu vřelý vztah a pokud možno navštěvují své sourozence, příbuzné a známé. Tam kam je osud zavál, většinou na krásná místa v naší zemi zůstaly, nebo změnily svůj domov a působiště provdáním. Založily rodiny, vybudovaly si své rodinné štěstí. Dnešní generace si stěží dovede představit, co tyto učitelky, ženy, matky zvládaly při svém náročném povolání. Ve své pedagogické činnosti se neustále vzdělávaly, pracovaly v různých funkcích a organizacích. A budovaly buď nové školy, nebo rozšiřovaly a stálé tyto modernizovaly. Přitom měly své rodiny, děti, které vychovávaly bez rodinného zázemí vlastních rodičů a rodinných příslušníků.

Pojďme tedy nahlédnout na životní osudy našich rodaček. Mezi prvními žákyněmi Pedagogické školy v Boskovicích byly hned dvě z Protivanova.

Růžena Lukášová – Baráková – ročník 1935, absolvovala v roce 1954 a dostala umístěnku do Karviné, kde učila v mateřské škole. V Orlové si zvýšila kvalifikaci na učitelku školy základní. Po provdání v roce 1956 odešla na Šumavu do Prášil. Manžela má také z Protivanova – Zdeněk Lukáš, který sloužil u Pohraniční stráže. V Prášilech vykonávala ředitelku malotřídní ZŠ. Od roku 1962 působila jako učitelka v okrese Hodonín. Od r. 1975 žije v Kroměříži, kde po celou dobu pracovala jako zástupkyně ředitele ZŠ. I v důchodu neopustila učitelskou dráhu a zastupovala na různých ZŠ, kde právě potřebovali. Má dvě děti. Dcera Růžena žije v Brně a je proděkankou na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university. Získala tituly Doc., PhDr., Csc. Syn Jan je ředitelem strojírenského závodu Pilana MCT v Hulíně.

Marie Mihálová – Kovářová – ročník 1935, absolvovala v roce 1954 a rovněž nastoupila do ostravského kraje – v Petrovicích u Karviné na samých hranicích s Polskem, kde začala pracovat jako učitelka MŠ. Po doplnění vzdělání na Pedagogické škole v Orlové působila jako učitelka ZŠ v Karviné a to až do odchodu do důchodu. Manžel pracoval jako důlní technik. Marie má 3 děti, dcera žije v Olomouci, dva synové v Karviné. Celkem má 5 vnoučat. Postavili si rodinný dům v blízkosti známých lázní v Karviné

Obě tyto první učitelky protivaňačky jsou stále přítelkyně a pravidelně se scházejí v Kroměříži i po více než padesáti letech.

Marie Matoušková – Grulichová – ročník 1936, absolvovala v roce 1954 a nastoupila na MŠ do Šumperku. Po roce působila ve Starém Městě pod Sněžníkem na hranicích s Polskem. Potom řadu let byla ředitelkou MŠ v Libině okres Šumperk. Svoji ředitelskou dráhu ukončila v Karviné. Po odchodu do důchodu žila s manželem Josefem v Protivanově v domě po rodíčích. Dům nyní vlastní dcera Eva, druhá dcera Jaroslava žije v Praze. Marie i manžel už zemřeli a jsou pochováni na protivanovském hřbitově.

Marie Kolísková – Trnečková – ročník 1936, absolvovala rovněž v roce 1954. Její učitelská dráha začala v Prostějově, pak v MŠ v Otaslavicích. Následovala MŠ ve Vícově, kde vykonávala funkci ředitelky. Po sňatku odešla za manželem do Brna. Manžel Ing. ekonom Alois Kolísek, byl také z Protivanova. Marie pracovala ve funkci ředitelky a posléze působila jako okresní školní inspektorka v Brně, když obstála v tak velké konkurenci v krajském městě. Už v důchodu žije v Brně, Žebětíně, kde si s manželem postavili rodinný dům a stala se z ní vášnivá zahrádkářka. Žije s ní její syn Ivo, druhý syn Aleš s manželkou Margitou, rovněž z Protivanova bydlí v Brně. Marie má dva vnuky.

Helena Kocmanová – Vybíhalová – ročník 1936, ukončila také v roce 1954 a nastoupila do MŠ ve Dvorcích na okrese Bruntál, kde se po roce stala ředitelkou nejdříve dvoutřídní, potom čtyřtřídní školy a pracovala na tomto místě až do odchodu do důchodu. I v důchodu zastupovala v družině ZŠ Dvorce a i na mateřských školách v okolí. Pro své značné výtvarné dovednosti se stala členkou sekce Výtvarné výchovy na okrese Bruntál. Tyto nyní využívá při práci na aranžování suchých květů. Má dvě děti, syn žije v Bruntále, dcera v Čechách pod Kosířem. Je babičkou tří vnoučat.

Věra Marečková – Šustrová – ročník 1937, ukončila v roce 1955. Umístěnku dostala do Štenberka, kde působila nejdříve jako učitelka, pak celá léta byla ředitelkou MŠ stále ve Štemberku. I v důchodu zastupovala na okolních mateřských školách. Má s manželem dvě děti, dvě vnoučata a jedno pravnouče.

Květa Stonavská – Bílková – ročník 1938, ukončila školu v roce 1956 a nastoupila jako učitelka v Českém Těšíně, pak rok v Dolní Lomné. Po provdání se stala ředitelkou MŠ v Bukovci, v malebné obci na rozhraní Česka, Polska a Slovenska. V Bukovci si postavili s manželem dům, vychovali tři syny a mají čtyři vnoučata. Jeden ze synů je lesní inženýr a žije v Ostravici, druhý syn je hajný v Dolní Lomné a s třetím synem žijí společně. Celá rodina je oddána myslivosti. Na svůj rodný Protivanov nezapomíná a každoročně ho navštěvuje.

Anežka Raszková – Dvořáková – ročník 1938, ukončila v roce 1956 a začala učit na MŠ v Českém Těšíně. Po roce nastoupila na MŠ v Třinci. Tady se také stala ředitelkou MŠ dvoutřídní, kde zůstala až do odchodu do důchodu v roce 1993. V Třinci se provdala a žila s manželem nejdříve na bytě a později se přestěhovali do rodinného domu po manželových rodičích, který přestavěli a zvelebili. Anežka musela vydat hodně energie a umu, aby obstála ve velké konkurenci. Má dva syny a celkem pět vnoučat. Bohužel už není mezi námi. Zemřela v roce 2008.

Marie Sikorová – Dvořáková – ročník 1939, ukončila v roce 1956 a nastoupila jako učitelka do Českého Těšína. Po roce se stala ředitelkou MŠ v Dolní Lomné. V této funkci pracovala až do odchodu do důchodu celých 39 let. Kromě práce ve školství pracovala v různých organizacích. Je stále členkou Matice Slezské a účastní se při pořádání folklorních slavností – Slezské dny. Manžel pracoval v lesnictví, mají tři dcery a jednoho syna a od nich tři vnoučata. Dnes už žijí sami v rodinném domě vybudovaným svépomocí. Podle jejího písemného vyjádření své povolání považovala za poslání, a kdyby se znovu narodila, vybrala by si stejně.

U těchto tří posledních učitelek nutno říci, že pracovaly v prostředí národnostně smíšeném, což byla značně náročná práce, která nebyla nikdy řádně oceněna.

Bohumila Poláková – Trnečková – ročník 1939, ukončila PŠ v roce 1957. Nastoupila do Rychnova okres Moravská Třebová. Pak se stala ředitelkou v Dlouhé Loučce. Po územní reorganizaci přešla na okres Prostějov, kde pracovala jako ředitelka MŠ ve Vícově. Od roku 1973 pracovala v MŠ Protivanov až do odchodu do důchodu. Kvalitu její práce měli možnost ocenit rodiče, s jejichž dětmi léta pracovala. S manželem Františkem mají dvě děti a čtyři vnuky.

Aloisie Paveláková – Kopecká – ročník 1941, ukončila studia v roce 1958. Umístěnka na okres Břeclav. Zamířila na jih Moravy a zůstala jí celý život věrná. Pracovala v Mateřské škole v Dolních Dunajovicích jako ředitelka až do odchodu do důchodu. Oblíbená mezi dětmi i mezi občany. Má tři dcery, dvě vnučky a jednoho vnuka. Manžel Miroslav zemřel už před 29 roky. Od té doby žije v rodinném domku sama se svou rodinou v krásném vinařském kraji naší Moravy.

Libuše Trnečková – Vybíhalová – ročník 1941, ukončila studia v roce 1958. Začala pracovat jako učitelka v Životicích u Nového Jičína na Ostravsku. Odtud odešla učit do MŠ Svitavy, a poté do Radiměře, obce, kterou z poloviny osídlili bývalí protivanovští občané. Po provdání působila na okrese Prostějov jako učitelka v Plumlově. Krátce pracovala i v mateřských školách v Nivě a v Bukové, pak jako ředitelka MŠ v Malém Hradisku. A od roku 1973 až do důchodu jako ředitelka MŠ v Protivanově.

Miloslava Marková – Mazáčová – ročník 1943, Ukončila PŠ v roce 1960. Působila na okrese Prostějov jako učitelka, později jako ředitelka. Velmi aktivně pracovala i v důchodu. Žije v Prostějově, má tři dcery.

Květoslava Pallová – Pavlů – ročník 1943, po studiích, které ukončila v roce 1960, působila v Jevíčku, dále v Moravské Třebové, a v Boskovicích. Tam si s manželem postavili rodinný dům a vychovali tři děti. Nejstarší dcera Monika se po studiích na VŠ vdala do Finska, kde v Helsinkách je ředitelkou Institutu pro vzdělávání dětí diplomatů. Druhá dcera, rovněž vysokoškolsky vzdělaná, žije v Americkém Las Vegas, kam se provdala. Syn Ing. Ota Palla žije v Praze, kde je spolumajitelem advokátní kanceláře. Květa má celkem pět vnuků, manžel učil na Střední škole v Boskovicích.

Jiřina Zatloukalová – Lukášová – ročník 1943. ukončila studia v roce 1960. Začínala na okrese Břeclav v Mikulově, kde pracovala jako učitelka. Po přechodu na okres Prostějov do Brodku u Konice se stala ředitelkou místní MŠ. Zde pracovala dlouhá léta až do důchodu. Pracovala aktivně jak ve škole, tak v obci. S manželem Františkem vychovali dvě dcery. Starší dcera Mgr. Simona Krönerová pracuje a žije v Protivanově jako učitelka ZŠ. Druhá dcera Kateřina je inženýrkou ekonomkou a žije v Brodku u Konice

Po územním rozdělení v roce 1960 už učitelky zůstávaly na svých okresech, protože okresy se územně zvětšily a také došlo k velkému rozvoji celodenních MŠ.

Z pedagogických škol v Boskovicích a Kroměříži vyšly nové posily pro oblast předškolní výchovy. Z protivanovských děvčat to byly: Jirka PtáčníkováAlena BoudováIvana VybíhalováLibuše Sedláková - Marie Mrvová a další, které pokračovaly ve studiích na VŠ, nebo pracují v jiných oborech.

Naše vzpomínání patří také našim nejstarším učitelkám – ředitelkám MŠ z Protivanova. Především paní Marii Mnichové, která zde pracovala dlouhá léta a dožije se v letošním roce požehnaného věku 88 let. Pracovala v nelehkém období po válce, s velkým počtem dětí ve velmi špatném prostředí. Dále to byla paní Jarmila Vladařová, která odešla s manželem do Šumperka, kde pracovala jako ředitelka mateřské školy.

A pojďme ještě vzpomínat na rodáky – učitele Základních, Středních a Vysokých škol, kteří se významně podíleli na výchově a vzdělávání předešlých generací a podíleli se i na vědeckých a výzkumných pracích. Kam paměť sahá, byli to tito učitelé, a profesoři.

Josef Luňáček z čp. 29 kde žil rod Luňáčků od r. 1740 až do roku 1950. Byl to středoškolský profesor na Gymnaziu v Příboře. Nám je znám jako malíř obrazů, které visí v mnohých domácnostech v Protivanově.

Egbert Luňáček z čp.29 – středoškolský profesor na Gymnáziu v Třebíči.

Leopolda Luňáčková z č.p.29– profesorka na Gymnaziu v Hradci Králové.

Bedřich Havelka – z č.p. 28 , univerzitní profesor, RnDr. , DrSc. Vysokou tříletou školu v Paříži zvládl během jednoho roku. Působil na Pedagogické fakultě v Olomouci a VUT v Brně. Od roku 1952 byl vedoucím Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Jeho vědecké a výzkumné práce se dostaly i na mezinárodní úroveň.

František Havelka – z č.p.28 – profesor na Gymnáziu v Berouně, později v Praze až do důchodu, kde také dožil.

Alois Havelka – z č.p.28 učitel na ZŠ v Kokorech, učil fyziku, chemii a přírodopis.

Josef Pavlů -  bratr p. Pospíšilové z č.p. 215, profesor na Gymnáziu v Broumově. Byl to velký sportovec a cvičitel dětí a mládeže.

Anna Lišková z č.p 61 původně učitelka ručních prací působila nejdříve v severních Čechách a pak na ZŠ Protivanov až do důchodu.

Pavlína Součková – Kopecká z č.p.39 – byla ředitelkou ZŠ v Pěnčíně.

Karel Kopecký –z č.p.39 – byl učitelem ZŠ v Dolních Bojanovicích na okrese Hodonín.

Josef Hanák z č.p.92 – učitel v Uhřicích u Kroměříže pak ve Vlkovicích. Převážnou část učitelského života strávil v Loučkách u Oder.

Josef Kolář z č.p. 131 – profesor na Gymnáziu ve Šternberku. Každoročně trávil prázdniny v Protivanově se svoji milou paní a dcerami

Jaroslav Trnečka z č.p. 158 – pracoval jako učitel krátce v Ostravě a potom celý život v jižních Čechách na ZŠ na okrese Třeboň, kde dosud žije a rád vzpomíná na rodnou ves.

Bedřich Trnečka – z č.p.64 ze Skelné Huti, byl učitelem a ředitelem ve školách v Bukové, na Repechách , na Suchým a nakonec na ZŠ v Boskovicích až po odchod do důchodu.

Alois Kolář z č.p.185 působil jako vysokoškolský učitel v Nitře, kde obhájil disertační práci a získal titul Csc. Působil na Univerzitách v Nairobi v Keni, v Bagdadu, v Iráku, Egyptě, ve Finsku, v Něměcku, a také na Univerzitě v městě Tiaret v Alžíru. Ing. Alois Kolář Csc. Žije v Nitře a v Protivanově, kde zdědil po rodičích domek.

Marie Žerníčková – Trnečková z č.p.236 učila ve Velkých Losinách, pak v Habrůvce na okrese Blansko a nakonec v Protivanově na ZŠ. Tady také předčasně zemřela.

Jaroslava Ganzarová – Lukášová – z č.p. 242 nejdříve učila v Kostelci na Hané a dále do konce života v Prostějově.

Alena Knížková – Vítková – z č.p.248 učila nejprve na ZŠ v Protivanově, pak až do důchodu v Sázavě na Kutnohorsku , kde dosud žije.

Ladislav Kejík – z č.p.221 Získal titul PhDr., byl učitelem v Kunčině na Svitavsku, pak v Protivanově ,nejdříve jako učitel a pak dlouhá léta byl ředitelem ZŠ.

Antonín Drahovzal – z č.p. 240 byl profesorem matematiky až do důchodu na Gymnaziu Jiřího Wolkera v Prostějově .

Stanislav Krejčíř z č.p.203 Učitel v Hluku a potom v Bílovicích u Uh. Hradiště. Zemřel předčasně ve 30 letech.

ing.Karel Kolář z č.p. 46 – vysokoškolský profesor na Vysoké škole CHemicko-technologické v Pardubicích,později v Praze

Arnošt Trnečka – zč.p.236 pracoval nejprve jako učitel v Uherském Hradišti, pak v Protivanově na ZŠ.

Marie Barešová – Drahovzalová z č.p.240– celou svoji učitelskou dráhu prožila v Praze na Základních školách.

Věra Grulichová – Kopecká z č.p.247 působila celý život na ZŠ v Šumperku.

Václav Sedláček ml. Z č.p.254 -působil jako učitel v Bruntále,kde také předčasně zemřel.

Marie Hasoňová – Kopecká z č.p.125 učila v Klenovicích na Hané pak na ZŠ v Protivanově až do důchodu.

Marie Joklová – Trnečková z č.p.258 nejdříve učitelka v Hluku, pak v Bílovicích u Uherského Hradiště až do důchodu.

Marie Kovaříková – Bílková z č.p.244 pracovala nejdříve v Čechách pod Kosířem, pak učila na ZŠ v Brodku u Prostějova.

Alena Večeřová – Lukášová z č.p.242 Učila rovněž v Čechách pod Kosířem ,pak byla ředitelkou ZŠ v Hněvotíně okres Olomouc.

Květa Dvořáková – Kejíková z č.p.221 od studií působí jako učitelka ZŠ v Krnově.

Jaroslava Křupková – Kitnerová z č.p. 278 byla nejprve na ZŠ v Přemyslovicích, potom na ZŠ v Nezamyslicích.

Josef Sedláček z č.p.254 – učitel ve Žďárné, nyní ředitel ZŠ v Protivanově.

Jaroslava Kolářová – Kopecká z č.p.256 učitelka ZŠ Benešov okres Blansko.

Jaroslava Káňova – Matoušková z č. 266 –studovala v Brně, učila v Bukové, v Brodku u Přerova, v Drnovicích u Vyškova a nyní vyučuje na ZŠ ve Frenštátu.

Soňa Kaňová – Trnečková z č.p.258 po studiích pracovala jako učitelka v Hrušovanech nad Jevišovkou, nyní ředitelka ZŠ v Hevlíně okres Znojmo.

Marie Boudová- rozená Vondálová z č.p. 207 – středoškolská učitelka působí na Gymnáziu v Boskovicích

Jaroslav Vašíček z č. 266 -  po vystudování  vyučuje na Gymnáziu J.Wolkra v Prostějově

Ani se tomu nechce věřit, kolik úspěšných lidí vyšlo z naší obce. Všichni se uplatnili. Všichni si vybojovali své místo na slunci. My se s pokorou skláníme před jejich vzděláním a úspěšnou činností v oblasti školství. Děkujme jim za to, jak dobře své rodiště reprezentovali. Těm, kteří se dnešních dnů nedožili, věnujme tichou vzpomínku a dík za to, že svoje vzdělání, znalosti a zkušenosti předali dalším generacím. A těm, co dosud žijí, přejeme hodně síly a zdraví. A také jim přejme, aby měli k rodnému Protivanovu stále vřelý vztah a rádi ho se svými potomky navštěvovali.

 

                                                                           Zpracovala paní Libuše Trnečková – bývalá ředitelka MŠ v Protivanově